B'Rih jew Riefnu, Minn Hawn Irridu Nsiefru

 —  —

Santwarju Madonna Tal-Herba, B'Kara, MALTA

Il-pubbliku mistieden jingħaqad mal-atturi għal produzzjoni teatrali (bil-Malti) ispirata minn diversi ritwali tal-mewt li se sseħħ ġewwa l-bażilka ta’ Santa Liena ta’ Birkirkara. Ir-ritwali tal-mewt fit-tradizzjoni Maltija insibuhom f’għadd ġmielu ta’ ċelebrazzjonijet matul is-sena: il-Qarniża ta’ nhar l-Ewwel tas-Sena, il-maskri b’ras ta’ mewt fil-Karnival, il-Vjatku, l-inkwatri tal-Mewt it-Tajba u l-Mewt il-Ħażina mdendlin mal-ħitan ta’ ħafna mid-djar Maltin, it-twemmin fis-sħaħar u fl-għajn ħażina, it-tbaħħir mad-daqq tal-Glorja u x-xwejħa Għaġuża, li trajbu tagħha kien jinxteħet mill-kampnar għal isfel matul ir-Randan. Il-produzzjoni teatrali “B’Riħ jew Riefnu” tgħaqqad dawn l-elementi kollha flimkien u tippreżentahom bħala produzzjoni teatrali informattiva u divertenti.

€10